Trekland

09.03.2016 13:02

Nakupovanie v Treklande,

Od dnešného dňa máme v predajnej sieti Trekland vybasvenú zlavičku 12 % podmienkou je nákup v min. hodnote 500 €. to by nemal byť problém keď sa viacero medvedíkov dohodne na nákupe spoločne.

Registrácia v  treklande je priamo na náš klub:
OZ Turistický spolok Medveď (Športový klub)

IČO:50151614
Sídlo:Svätoplukova 2, 90201 Pezinok
Korešpondenčná adresa:
Viliam PERTL, Svätoplukova 2, 90201 Pezinok
Účet: IBAN: SK3902000000003640409051