Raj / Zálohy

27.12.2016 10:19

Poprosím Medvedíkov ktorý sa prihlásili na Akciu "Návrat do Raja 2017 aby do 20.01.2017 uhradili zálohu vo výške 50,00 € na číslo účtu OZ TSM

 

Ako hradiť zálohy info tu !!